Σπίτι > Site Όροι / Privacy

Όροι Χρήσης/ Πολιτική Απορρήτου

Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει πληροφορίες για την AFT Trenchers Ltd., τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και ενδιαφέροντα νέα και ειδήσεις αναφορικά με την εταιρία και τους πελάτες της. Όλες οι πληροφορίες που φτάνουν στην AFT Trenchers Ltd. χρησιμοποιούνται με σκοπό την αποστολή πληροφοριών σε όσους παρέχουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους καθώς και για οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία, αν υπάρχει λόγος. Τα στοιχεία αυτά δεν μεταδίδονται ή κοινοποιούνται σε τρίτους. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει αναφορικά με την παρούσα ιστοσελίδα, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη διεύθυνση info(@)trenchers.co.uk.

Προσβασιμότητα & Πρότυπα

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS 2 W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines Level single A conformance icon

Όλες οι σελίδες αυτής της ιστοσελίδας συμμορφώνονται προς το Επίπεδο A των Οδηγιών Προσβασιμότητας Περιεχομένου του Ιστού W3C, συμπεριλαμβανομένων όλων των σημείων ελέγχου Προτεραιότητας 1 καθώς και ορισμένα Προτεραιότητας 2. Επιπλέον, η παρούσα ιστοσελίδα συμμορφώνεται προς τα πρότυπα W3C CSS2 και XHTML 1.0. Σημείωση: καθώς νέο περιεχόμενο ενδεχομένως να προστίθεται στην ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί η συμμόρφωση αυτή να μην επιτυγχάνεται στο έπακρο.

Ακόμη, η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας έχει ελεγχθεί με τις εξής μηχανές αναζήτησης:

  • Microsoft Internet Explorer versions 6, 7, and 8
  • Mozilla Firefox 2+
  • AOL / Netscape 9
  • Opera 9
  • Apple Safari 3

Χαρακτηριστικά Μηχανής Αναζήτησης

Ορισμένες σελίδες του ιστότοπου αυτού χρησιμοποιούν Javascript για να παρέχουν επιπλέον χαρακτηριστικά και δυνατότητα διάδρασης. Αν η μηχανή αναζήτησης σας δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, τα χαρακτηριστικά αυτά δεν θα εμφανίζονται όπως πρέπει. Βέβαια, υπάρχουν κι εναλλακτικές λύσεις.

Συνιστούμε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή στη μηχανή αναζήτησης σας. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά, παρακαλούμε ανατρέξτε στη βοήθεια που σας παρέχει η μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιείτε.

Σημείωση: η ένδειξη αδυναμίας εμφάνισης των χαρακτηριστικών θα σβήσει μόλις ανανεώσετε τη σελίδα ή επισκεφτείτε μιαν άλλη ιστοσελίδα μετά την ενεργοποίηση.

Εκτύπωση Σελίδων

Σε συγκεκριμένες μηχανές αναζήτησης, η ιστοσελίδα ενδεχομένως να μην εκτυπώνεται σωστά. Συνιστούμε να ορίσετε τις παραμέτρους εκτύπωσης της μηχανής αναζήτησης που χρησιμοποιείτε στο «Προσαρμογή στη σελίδα» ή κάτι παρόμοιο. Ακόμη, πολλές μηχανές αναζήτησης αποκρύπτουν τις εικόνες και τα χρώματα του φόντου για εξοικονόμηση μελανιού εκτύπωσης. Παρακαλούμε, ανατρέξτε στη βοήθεια που σας παρέχει η μηχανή αναζήτησης σας.

Δήλωση Απορρήτου

Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρία και την Ιστοσελίδα

Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφοριών κι επικοινωνίας παίζουν σημαντικό ρόλο στις δραστηριότητες μιας Εταιρίας όπως η AFT Trenchers Ltd. Έδρα μας είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Κύρια δραστηριότητα μας είναι η εξής: Κατασκευή μηχανημάτων εκσκαφής κι αποστράγγισης. Η Πολιτική Απορρήτου μας καλύπτει την AFT Trenchers Ltd. Και την Ιστοσελίδα της.

Εμπορική Ονομασία: AFT Trenchers Ltd.

Διεύθυνση: 16/17 Addison Road, Sudbury, Suffolk, CO10 2YW, UK

Υπεύθυνος:Mr. H Jurgens

Ιστοσελίδα : www.trenchers.co.uk

Δυνατότητα Ανώνυμης Πρόσβασης στους Επισκέπτες

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και να σερφάρετε σε αυτή χωρίς να αποκαλύψετε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Υπηρεσίες και σύνδεσμοι της Ιστοσελίδας μας

Η ιστοσελίδα μας δεν επιτρέπει στους επισκέπτες μας να επικοινωνήσουν με άλλους επισκέπτες ή να ανεβάσουν πληροφορίες προσβάσιμα σε τρίτους.

Η ιστοσελίδα μας δεν περιλαμβάνει συνδέσμους προς παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών σε τρίτους.

Αυτόματη Συλλογή Πληροφοριών

Στην ιστοσελίδα μας δεν χρησιμοποιούμε cookies (δηλ. μικρά τμήματα πληροφοριών που βοηθά στην εξακρίβωση της ταυτότητας σας και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας).

Δεν καταγράφουμε αυτόματα προσωπικά δεδομένα ούτε πληροφορίες που συνδέονται αυτόματα με άλλον τρόπο με προσωπικά δεδομένα συγκεκριμένων ατόμων.

Συλλογή Δεδομένων και Καθορισμός Στόχου

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία οικειοθελώς μας αποκαλύπτετε όσο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Δεν συλλέγουμε πληροφορίες για τους επισκέπτες μας από άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα δημόσια αρχεία ή υπηρεσίες, ή ακόμη και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Δεν συλλέγουμε ούτε χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για κανέναν άλλο σκοπό πέραν του προαναφερομένου – αν επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για κάποιον άλλο λόγο, ζητούμε τη συγκατάθεση σας: τσεκάροντας ένα κουτάκι στο σημείο της ιστοσελίδας μας όπου συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα.

Πολιτική Απορρήτου για τα Παιδιά

Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα παιδιών εν γνώσει μας.

Δεν λαμβάνουμε κανένα ειδικό μέτρο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που τυχόν αποκαλύπτουν τα προσωπικά δεδομένα τους σε μας.

Δεν παρέχουμε πληροφορίες για την πολιτική που ακολουθούμε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα παιδιών, ούτε στην αρχική μας σελίδα ούτε σε άλλα σημεία της ιστοσελίδας μας όπου συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα.

Δημοσιοποίηση και Επιλογή Επισκεπτών

Δεν δημοσιοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις θυγατρικές μας ή άλλες εταιρίες.

Εμπιστευτικότητα/ Ασφάλεια

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ασφαλής μέθοδο μετάδοσης για την αποστολή των προσωπικών δεδομένων τους.

Έχουμε υλοποιήσει πολιτικές ασφαλείας, κανόνες και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία κι ελέγχουμε από: κακή χρήση ή δξμοσιοποίηση

Δεν έχουμε υλοποιήσει πολιτικές ασφαλείας, κανόνες και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία κι ελέγχουμε από: μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια.

Όλοι οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται στην επεξεργασία δεδομένων, και οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτά είναι υποχρεωμένοι να σέβονται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων των επισκεπτών μας.

Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών μας θα δημοσιοποιηθούν μόνο σε Δημόσια ιδρύματα κι αρχές, όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο και άλλους κανονισμούς.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που ενδεχομένως να διατηρούμε για το άτομο σας

Μπορείτε να μας ρωτήσετε αν διατηρούμε τα δικά σας προσωπικά δεδομένα ως εξής: μέσω email (info(@)trenchers.co.uk), ταχυδρομικά στη διεύθυνση (Data Controller, AFT Trenchers Ltd., 16/17 Addison Road, Sudbury, Suffolk, CO10 2YW, UK), τηλεφωνικά στο ( +44 1787 311811 ).

Κατόπιν αιτήσεως σας:

Θα σας παρέχουμε ευανάγνωστο αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία διατηρούμε εντός μίας εβδομάδας. Θα σας παρέχουμε τις πληροφορίες χωρίς καμία μεταβολή.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε, διορθώσουμε ή τροποποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για το άτομο σας.

Δεν έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να σας παρέχουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων.

Συμμόρφωση προς την Πολιτική Ιδιωτικότητας

Η πολιτική ιδιωτικότητας μας συμμορφώνεται προς το ακόλουθο όργανο: Νόμος περί Προστασίας Δεδομένων του ΗΒ

Δεν μπορούμε να σας αποδείξουμε ότι η πολιτική ιδιωτικότητας μας συμμορφώνεται προς το θεσμικό όργανο ιδιωτικότητας.

Υποστήριξη Ιδιωτικότητας

Για τυχόν απορίες σας σχετικά με την πολιτική ιδιωτικότητας μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Όνομα αρμοδίου: Mr H. Jurgens

Τμήμα: Πωλήσεων και Μάρκετινγκ

Διεύθυνση: AFT Trenchers Ltd., 16/17 Addison Road, Sudbury, Suffolk, CO10 2YW, UK.

Τηλέφωνο : +44 1787 311811

Email address : [email protected]

URL : www.trenchers.co.uk

Σε αυτή τη σελίδα
  • Όροι Χρήσης
  • Προσβασιμότητα & Πρότυπα
  • Χαρακτηριστικά Μηχανής Αναζήτησης
  • Εκτύπωση Σελίδων
  • Δήλωση Απορρήτου

Φόρμα ηλεκτρονικής αίτησης πληροφοριών

Επικοινωνήστε μαζί μας

We are a member of RASE

RASE Logo