Ένας σκληρός οπλισμός για δύσκολες συνθήκες εκσκαφής

Για ελκυστήρες από 80 έως 140+ hp (60-105kW), με κιβώτιο vario ή κιβώτιο ταχυτήτων. Το ιδανικό εργαλείο για την γρήγορη εγκατάσταση εξελιγμένων συστημάτων αποστράγγισης, όσο και όταν το χρειάζεστε.

Πολύ κατάλληλο για σύναψη συμβάσεων στην περιοχή σας: Εάν έχετε πρόβλημα αποστράγγισης, ο γείτονάς σας πιθανώς τους έχει επίσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
AFT100 βίντεο
Σύντομη εκδοχή
Λεπτομερής έκδοση
Σε βαρύ πηλό