Συγκριτικός Πίνακας Μοντέλων

Επιλέξτε το σωστό μηχάνημα εκσκαφής για τον εξοπλισμό και τις ανάγκες σας

AFT45 AFT100 Wizz Wheel 55 Wizz Wheel 75 MH100 HW60
Εφαρμογή / προβολή προϊόντος sportsturf drainage civil engineering trenching sportsturf drainage civil engineering trenching agricultural drainage sportsturf drainage sportsturf drainage civil engineering trenching agricultural drainage civil engineering trenching civil engineering trenching
Πρωτοστάτης Tractor Tractor Tractor Tractor Excavator Skid Steer Loader
Μέθοδος ανασκαφής Αλυσίδα ΡΟΔΑ Αλυσίδα ΡΟΔΑ ΡΟΔΑ Αλυσίδα ΡΟΔΑ
Ελάχιστη. πλάτος εκσκαφής (mm) 60 25 125 50 50 125 80
Μέγιστη. πλάτος εκσκαφής (mm) * 200 70 400 125 150 400 150
Μέγιστη. βάθος εκσκαφής (mm) * 1200 450 1800 550 750 1800 600
hp απαιτείται 20-45+ 80-140+ 60-120+ 90-140+ N/A N/A
Υδραυλικό σύστημα 10/150 ** 35/150 *** 35/150 40/150 200-225/300-350 130/180
ελάχιστο lpm / bar
Επιλογή εδάφους εκκαθάρισης Ναί Ναί Ναί Ναί όχι όχι

* Τα μέγιστα εύρη δεν αντιστοιχούν απαραίτητα με τα μέγιστα βάθη

** Στην ιδανική περίπτωση για ένα σύστημα μεταφοράς απαιτούνται 25 l/min

*** Στην ιδανική περίπτωση για ένα σύστημα μεταφοράς απαιτούνται 45 l/min [118] Εκδηλώσεις & Εκθέσεις

Αυτό το μοντέλο είναι κατάλληλο για

  • supports-sports
  • supports-civil
  • supports-agri